Skip to content

Dziedziczenie środków z subkonta OFE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi subkonto, czyli część konta ubezpieczonego, dla osób będących członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Subkonto ma służyć w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

Jeśli członek OFE przejdzie przez rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanie wspólnoty majątkowej w czasie trwania małżeństwa lub umowne wyłączenie, lub ograniczenie wspólności ustawowej, lub śmierć, ZUS rozdysponuje środki z ich subkonta na rzecz osób uprawnionych.

Przystępując do OFE, możesz wskazać jedną lub więcej osób, którym po Twojej śmierci przysługują Twoje środki. Proces ten rozpoczyna się w OFE, gdy osoba ubezpieczona posiada subkonto w ZUS i jest jednocześnie członkiem OFE.

Gdy członek OFE umiera, należy zgłosić jego śmierć do swojego funduszu i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE dokona podziału środków zgodnie z rekomendacjami członków.

W ciągu 14 dni od tego podziału my (ZUS) otrzymuje się informację, kto powinien otrzymać środki zgromadzone na koncie w OFE i jaki udział w tych środkach wydał. Na załatwienie tej sprawy jest 3 miesiące od daty otrzymania zawiadomienia o podziale środków z OFE.

Tzw. suwak bezpieczeństwa stosowany jest wobec osób, którym do emerytury pozostało mniej niż 10 lat. Mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS ma na celu ochronę przed utratą środków w wyniku nietrafionych inwestycji funduszy.

Gdy członek OFE osiąga wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie. W tym przypadku OFE nie inicjuje dystrybucji środków. Taką procedurę stosuje się również wobec osób, które nie przystąpiły do OFE.

ZUS telefon odebrała osoba, która nie dołączyła do OFE w pierwszej pracy, co skutkowało obowiązkami ZUS. W nim informujemy, że jest ona prawnie zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o stosunku majątkowym łączącym ją z małżonkiem. Zwracamy również uwagę, że może ona zidentyfikować osobę uprawnioną do otrzymywania środków z subkonta po jej śmierci. Środki lokujemy na wniosek uprawnionych do tych środków na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dyspozycjach ubezpieczonego.

Zachęca się do skorzystania z formularza „Wniosek o przelew/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego”, który znajduje się w oddziałach ZUS. Najpierw dzieli się zasoby według stopnia podmiotowości majątku małżeńskiego. Pozostałe środki przekazuje się zgodnie z poleceniem ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczony nie określi, kto jest uprawniony do dziedziczenia, środki zostaną włączone do spadku.

3 komentarze

 1. Leszek
  3 sierpnia 2022 @ 10:49

  Kiedy po raz pierwszy weszłam do świata pracy, nie miałam pojęcia, jak zarządzać swoimi finansami. Trudno mi było zrozumieć, co to znaczy, gdy mój pracodawca powiedział, że będę musiał wpłacać składki i dlaczego mnie o to prosi. Teraz kiedy jestem starszy, widzę wartość posiadania konta oszczędnościowego i funduszu emerytalnego, ale kiedy dopiero zaczynasz, może być ciężko to wszystko ogarnąć.

 2. Mateusz
  3 sierpnia 2022 @ 10:50

  Cieszę się, że ZUS daje możliwość korzystania z subkont.

  Myślę, że to ważne, aby móc wybrać ilość pieniędzy, które się otrzymuje i kiedy się je otrzymuje.

 3. Bożena
  3 sierpnia 2022 @ 10:52

  Super jest to prawne podejście ZUS dla dobra obywateli. Ważne jest, aby ludzie mieli poczucie stabilności i bezpieczeństwa w swoim życiu i myślę, że jest to jeden ze sposobów, w jaki można to zapewnić. Jako kraj umożliwia się ludziom poczucie bezpieczeństwa co do ich przyszłości.

Dodaj komentarz