Skip to content

Nowa dyrektywa unijna wpłynie na obowiązki pracodawcy i zmieni stan prawny w kodeksie pracy

 Zmiany staną się rewolucyjne dla działań HR w Polsce i wymuszą zmianę na poziomie dokumentacji wewnętrznej w firmach, instytucjach i innych podmiotach zatrudniających – tłumaczy dr Agnieszka Piasecka-Robak, kierownik kierunku Kadry i coaching w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. – Od pewnego czasu mówiło się o konieczności nadchodzących zmian. Rynek pracy przygotowywał się na przepisy dotyczące rozszerzenia uprawnień związanych z rodzicielstwem i szeroko rozumianą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym. Niewielu pracodawców zdawało sobie jednak sprawę z czekających ich daleko idących zmian.

Wejście unijnej dyrektywy przyniesie ze sobą szereg zmian na rynku pracy. Należą do nich:

– zawieranie umów o pracę na okres próbny, co będzie wymagało zapewnienia pracownika, że okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy na czas określony. Ma być również współmierny do rodzaju pracy.

– Trudniejsze stanie się przedłużenie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem – będzie to możliwe tylko w sytuacjach, gdy pracownik zostanie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.

– Swego rodzaju rewolucją jest również wprowadzenie przepisów, które umożliwią przedłużenie umowy o pracę na okres próbny. Dotyczy to sytuacji, w których pracownik miałby usprawiedliwioną własną nieobecność. Istnienie takiej przyczyny, znanej pracodawcy, oraz możliwość logicznego, udokumentowanego usprawiedliwienia nieobecności dają takie prawo.

Aktualna informacja o warunkach zatrudnienia będzie bardziej szczegółowa i przejrzysta dla pracownika jak wcześniej. Pracodawcy będą musieli informować swoich pracowników o większej ilości danych niż dotychczas – pracownik zyska prawo do pełniejszej i aktualnej informacji o pakiecie wynagrodzeń, a także o obowiązkach i odpowiedzialności.

“Pracownicy otrzymają te same rodzaje informacji co dotychczas – o wysokości wynagrodzenia, zakresie zadań, obowiązków, odpowiedzialności” – mówi A. Piasecka-Robak. “Ale dodatkowo: informacje o długości płatnego urlopu, do którego mają prawo; informacje o tym, gdzie mogą wysłać pracownika; informacje o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę”.

Istotną zmianą w ustawie będzie wprowadzenie zapisu o możliwości zwolnienia z pracy, z powodu siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Będzie ono mogło być udzielone tylko na okres do 2 dni w roku, ale za ten czas pracownik musi zachować 50% wynagrodzenia (liczonego jak za urlop wypoczynkowy).

Ponadto równe traktowanie będzie dotyczyło warunków wypowiadania umów o pracę pracownikom zatrudnionym na czas określony i nieokreślony. Wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia, a pracownik ma możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony.

3 komentarze

 1. Felek
  5 lipca 2022 @ 13:52

  Ta nowa dyrektywa to wielki krok naprzód dla zespołu. Daje nam możliwość bycia bardziej efektywnym w naszej pracy i daje nam możliwość lepszego służenia naszym klientom.

 2. Piotr
  5 lipca 2022 @ 13:53

  Mówi wiele ta dyrektywa i daje nam takie nowe uprawnienia, których wcześniej brakowało. Cieszę się z tego.

 3. Ula
  5 lipca 2022 @ 13:54

  Jestem podekscytowana tą nową dyrektywą.

  Poprzednie były dość ograniczone, a ta daje nam o wiele większą elastyczność w realizacji zadań.

Dodaj komentarz