Skip to content

Wyrażenie zgody na opłacenie składek ZUS po terminie?

Jeśli zapłaciłeś z opóźnieniem składki na ubezpieczenie dobrowolne za okres przed grudniem 2021 r. i chcesz zachować ciągłość ubezpieczenia, musisz złożyć wniosek do ZUS o pozwolenie na opłacenie zaległych składek. Wniosek ten można złożyć na formularzu US-9 tylko do końca czerwca 2022 roku.

Po grudniu 2021 r. nie jest już możliwe objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym (chorobowym, emerytalnym i rentowym) na podstawie dorozumianego wniosku, czyli poprzez terminowe opłacanie składek. Jednocześnie – począwszy od składek należnych za grudzień 2021 roku – ich opłacenie po terminie nie spowoduje ustania ubezpieczenia, jeśli nie ustało ono jeszcze w listopadzie 2021 roku.

Jeśli Twoje dobrowolne ubezpieczenia ustały w listopadzie 2021 r., aby ponownie zostać objętym tymi ubezpieczeniami, musisz złożyć nowy wniosek w ZUS. Będziesz wówczas objęty ubezpieczeniem dobrowolnym od dnia złożenia wniosku.

Jeśli nie opłacałeś w terminie składek  na ubezpieczenie dobrowolne, a chcesz pozostać ubezpieczony, musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2022 r. Jeśli Twoje dobrowolne ubezpieczenie ustało od listopada 2021 r., musisz również złożyć nowy wniosek do ZUS. Będziesz wówczas objęty ubezpieczeniem dobrowolnym od dnia złożenia wniosku.

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy wykonać pue logowanie

Dodaj komentarz